Trädgårdar

Planera och plantera

Anlita trädgårdsarkitekt

Att designa trädgården kräver inte bara tid utan även en del kunskap om växter och miljön de ska växa i. Genom att anlita en trädgårdsarkitekt får man hjälp med att knyta ihop den tillgängliga miljön med de behov som finns och idéer.

Man kan få hjälp med hela trädgården eller delar av den och du kan begära en offert hos olika arkitekter. Kostnaden är en investering i fastigheten och en liten del i sammanhanget. Genom att få hjälp med designen på trädgården får du dessutom en genomtänkt lösning som är särskilt anpassad efter dina behov, din budget och dig som kund.

Att ha en bra plan för trädgården underlättar processen, oavsett om du tänker fullfölja planen själv eller anlita en entreprenör. Du kan tack vare planen undvika dyra misstag och får samtidigt hjälp vid själva anläggningen av trädgården.

En välplanerad trädgård blir inte bara vacker utan även lätt att sköta. Som en extra bonus höjer du också värdet på fastigheten.