Trädgårdar

Planera och plantera

Välkommen

Att planera sin trädgård sparar inte bara tid utan även pengar, oavsett om det är en ny trädgård som ska anläggas eller en befintlig som ska göras om. Växter, gångar, friggebodar, eventuella växthus och damm, är exempel på saker som kanske ska få plats, på ett bra sätt.

Det kan vara en god ide att anlita en trädgårdsarkitekt, som hjälper till att planera och man får ut det mesta av sin trädgård, samtidigt hålls koll på vilka växter som trivs på olika platser och vilka gamla växter som ska sparas på befintliga trädgårdar.

Väljer man att göra allt själv, från planering till plantering, är en del tid att räkna med. Ett bra tips är att besöka sajter på webben för att få inspiration. Genom att rita upp tomten och hur man tänker sig att den kommer att se ut, får man en liten inblick i framtiden. En ny trädgård ser inte mycket ut för världen innan växter vuxit till sig. Det gäller att ha lite tålamod.

En bra trädgård är inte bara vacker utan även användbar och man vill spendera tid i den. En bra placerad uteplats kan bli till ett extra rum under sommarmånaderna och för många är trädgården ett fritidsintresse och mycket tid spenderas där.

Tänk över hur mycket tid du vill lägga på trädgårdsskötsel, hur du planerar din trädgård påverkar nämligen detta. Vill du resa mycket under sommaren ska du inte välja växter som kräver mycket skötsel. Tänk också över om du vill ha en vintergrön trädgård, en del växter håller sig gröna även under vintern.

Växter lever i olika växt zoner, så det är en god ide att ta reda på i vilken zon trädgården befinner sig och vilka växter som trivs där. Nu finns det så klart växter som normalt sett inte klarar sig i en del zoner, som ändå fixar det galant, tack vare gynnsamma förutsättningar. Men det kan vara dyrt att bara prova.